THỜI GIAN QUÝ HƠN VÀNG

GÓC THƯ GIÃN

TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hồ Lam Hà)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  diem thi vao NL5

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Văn Giáp
  Ngày gửi: 21h:36' 06-07-2012
  Dung lượng: 47.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  ho dem ten gioi_tinh ngay_sinh noi_sinh ma_thcs ma_mon_1 diem_mon_1 ma_mon_2 diem_mon_2 ma_mon_3 diem_mon_3 ma_truong1 ma_truong2 ma_truong3
  nguyÔn thÞ thïy dung N÷ 13/03/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6.25 SU 6 TO 9.25 0305 0302
  vâ ®×nh chung Nam 10/02/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6 SU 6 TO 9 0305 0302
  bïi v¨n th¶o Nam 30/05/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.75 SU 9 TO 8.75 0305 0302
  nguyÔn c«ng minh Nam 30/10/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.5 SU 8.5 TO 8.75 0305 0302
  trÇn v¨n tuÊn Nam 22/04/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5 SU 7 TO 8.75 0305 0302
  nguyÔn thÞ quúnh trang N÷ 04/01/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 7.25 SU 6.5 TO 8.75 0305 0302
  nguyÔn thÞ nguyÖt N÷ 10/08/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.25 SU 6.25 TO 8.75 0305 0302
  nguyÔn anh tuÊn Nam 28/04/1997 Mat xc¬ va - Liªn bang nga 0305 VA 5.25 SU 6 TO 8.75 0305 0302
  nguyÔn h¶i lý N÷ 28/03/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6.75 SU 5.75 TO 8.75 0305 0302
  tr­¬ng thÞ hång oanh N÷ 14/05/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6.25 SU 5.75 TO 8.75 0305 0302
  nguyÔn v¨n tiÖp Nam 09/04/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 4.25 SU 4.75 TO 8.75 0305 0302
  nguyÔn thÞ kim chi N÷ 25/02/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 7.25 SU 8.5 TO 8.5 0305 0302
  bïi thÞ thóy N÷ 06/02/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 7.5 SU 7.25 TO 8.5 0305 0302
  nguyÔn thÞ t©y N÷ 22/06/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6.5 SU 5.75 TO 8.5 0305 0302
  nguyÔn v¨n c­¬ng Nam 29/08/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6 SU 5 TO 8.5 0305 0302
  nguyÔn b¸ nhËt Nam 12/04/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 4.75 SU 4.5 TO 8.5 0305 0302
  nguyÔn v¨n nam Nam 09/04/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5 SU 3.5 TO 8.5 0305 0302
  nguyÔn thÞ quúnh N÷ 13/05/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6.75 SU 7.75 TO 8.25 0305 0302
  t¹ b¸ thµnh Nam 13/06/1997 ®¾c l¾c 0305 VA 6.25 SU 6 TO 8.25 0305 0302
  nguyÔn thÞ hoa m¬ N÷ 11/07/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6.25 SU 5.5 TO 8.25 0305 0302
  nguyÔn thÞ kiÒu N÷ 25/01/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.5 SU 5.5 TO 8.25 0305 0302
  nguyÔn thÞ yÕn N÷ 22/02/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6.75 SU 2.5 TO 8.25 0305 0302
  nguyÔn thÞ ph­¬ng N÷ 16/04/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.5 SU 7.5 TO 8 0305 0302
  ®Æng v¨n quyÕt Nam 23/08/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.25 SU 6.5 TO 8 0305 0302
  nguyÔn thÞ thóy quúnh N÷ 23/10/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 7.25 SU 6 TO 8 0305 0302
  nguyÔn v¨n nhËt Nam 15/01/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 4 SU 5.5 TO 8 0305 0302
  nguyÔn thÞ linh chi N÷ 09/08/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 4.5 SU 4.25 TO 8 0305 0302
  ®Æng thä th¾ng Nam 16/07/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 4.5 SU 2.75 TO 8 0305 0302
  trÇn ®×nh m¹nh Nam 25/09/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 4.5 SU 2.5 TO 8 0305 0302
  nguyÔn v¨n kiªn Nam 22/04/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 4 SU 7.5 TO 7.75 0305 0302
  nguyÔn thÞ ph­¬ng th¶o N÷ 01/03/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6.75 SU 7.25 TO 7.75 0305 0302
  phan thÞ ph­îng N÷ 20/05/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6.5 SU 6 TO 7.75 0305 0302
  nguyÔn thÞ l©m oanh N÷ 26/12/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 4 SU 6 TO 7.75 0305 0302
  nguyÔn thanh tïng Nam 14/11/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5 SU 4.75 TO 7.75 0305 0302
  nguyÔn thÞ mËn N÷ 16/05/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.75 SU 4.5 TO 7.75 0305 0302
  ®Æng thÞ nguyÖt N÷ 02/01/1987 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5 SU 3.75 TO 7.75 0305 0302
  nguyÔn v¨n minh Nam 19/05/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 3.5 SU 2 TO 7.75 0305 0302
  vò thïy linh N÷ 06/06/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6.25 SU 7.25 TO 7.5 0305 0302
  trÇn v¨n ngäc Nam 14/06/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5 SU 7.25 TO 7.5 0305 0302
  ®Æng quang tr­êng Nam 17/11/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.5 SU 7 TO 7.5 0305 0302
  nguyÔn thÞ an N÷ 21/01/1997 Nghi Léc - NghÖ An 0305 VA 5.5 SU 6.25 TO 7.5 0305 0302
  vò thÞ thao N÷ 27/05/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6 SU 5.75 TO 7.5 0305 0302
  nguyÔn thÞ m¬ N÷ 26/06/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6 SU 5.5 TO 7.5 0305 0302
  lª thÞ yÕn N÷ 07/01/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5 SU 2.25 TO 7.5 0305 0302
  bïi thÞ trang N÷ 04/04/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.25 SU 1.75 TO 7.5 0305 0302
  ph¹m thÞ quúnh N÷ 16/08/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 6 SU 6.5 TO 7.25 0305 0302
  nguyÔn thÞ ngäc ¸nh N÷ 12/05/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 3.5 SU 6.25 TO 7.25 0305 0302
  nguyÔn ngäc kh¸nh Nam 15/09/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 3.25 SU 1.5 TO 7.25 0305 0302
  nguyÔn thÞ huÖ chi N÷ 04/04/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.5 SU 7 TO 7 0305 0302
  nguyÔn thÞ th¬ N÷ 24/03/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 3.5 SU 6.5 TO 7 0305 0302
  nguyÔn thÞ kiÒu oanh N÷ 10/11/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.5 SU 5 TO 7 0305 0302
  nguyÔn thÞ nguyÖt N÷ 10/11/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5.25 SU 4.5 TO 7 0305 0302
  nguyÔn anh tuÊn Nam 16/02/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 5 SU 3.75 TO 7 0305 0302
  nguyÔn v¨n m¹nh Nam 22/09/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 2.25 SU 2 TO 7 0305 0302
  nguyÔn thÞ hoµi ph­¬ng N÷ 17/02/1997 nghi léc - nghÖ an 0305 VA 7.5 SU 5 TO 6.75 0305 0302
  nguyÔn thÞ nhËt lÖ N÷ 17/02/1997 nghi léc -
  No_avatarf

  Á! xếp theo điểm Toán à Thầy? Hơ!

   
  Gửi ý kiến