THỜI GIAN QUÝ HƠN VÀNG

GÓC THƯ GIÃN

TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hồ Lam Hà)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  chuyên đề BĐT

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Nghi Lộc
  Ngày gửi: 10h:18' 12-10-2009
  Dung lượng: 506.0 KB
  Số lượt tải: 76
  Số lượt thích: 0 người

  Chuyên đề 7: BẤT ĐẲNG THỨC
  TÓM TẮT GIÁO KHOA
  I. Số thực dương, số thực âm:
  Nếu x là số thực dương, ta ký hiệu x > 0
  Nếu x là số thực âm, ta ký hiệu x < 0
  Nếu x là số thực dương hoặc x= 0, ta nói x là số thực không âm, ký hiệu 
  Nếu x là số thực âm hoặc x= 0, ta nói x là số thực không dương, ký hiệu 
  Chú ý:
  Phủ định của mệnh đề "a > 0" là mệnh đề ""
  Phủ định của mệnh đề "a < 0" là mệnh đề ""
  II. Khái niệm bất đẳng thức:
  1. Định nghĩa 1: Số thực a gọi là lớn hơn số thực b, ký hiệu a > b nếu a-b là một số dương, tức
  là a-b > 0. Khi đó ta cũng ký hiệu b < a
  Ta có: 
  Nếu a>b hoặc a=b, ta viết . Ta có:
  
  2. Định nghĩa 2:
  Giả sử A, B là hai biểu thức bằng số
  Mệnh đề : " A lớn hơn B ", ký hiệu : A > B
  " A nhỏ hơn B ", ký hiệu :A < B
  " A lớn hơn hay bằng B " ký hiệu 
  " A nhỏ hơn hay bằng B " ký hiệu 
  được gọi là một bất đẳng thức
  Quy ước :
  Khi nói về một bất đẳng thức mà không chỉ rõ gì hơn thì ta hiểu rằng đó là một bất đẳng thức đúng.
  Chứng minh một bất đẳng thức là chứng minh bất đẳng thức đó đúng
  III. Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức :
  1. Tính chất 1: 
  2. Tính chất 2: 
  Hệ quả 1: 
  Hệ quả 2: 
  3. Tính chất 3: 
  4. Tính chất 4: 
  Hệ quả 3: 
  Hệ quả 4: 
  5. Tính chất 5: 
  6. Tính chất 6: 
  7. Tính chất 7: 
  8. Tính chất 8: 
  Hệ quả 5: Nếu a và b là hai số dương thì :
  
  Nếu a và b là hai số không âm thì :
  
  IV. Bất đẳng thức liên quan đến giá trị tuyệt đối :
  1. Định nghĩa: 
  2. Tính chất : 
  3. Với mọi ta có :
  
  
  
  
  V. Bất đẳng thức trong tam giác :
  Nếu a, b, c là ba cạnh của một tam giác thì :
  a > 0, b > 0, c > 0
  
  
  
  
  VI. Các bất đẳng thức cơ bản :
  a. Bất đẳng thức Cauchy:
  Cho hai số không âm a; b ta có : 
  Dấu "=" xãy ra khi và chỉ khi a=b
  Tổng quát :
  Cho n số không âm a1,a2,...an ta có :
  
  Dấu "=" xãy ra khi và chỉ khi a1 = a2 =...= an
  b. Bất đẳng thức Bunhiacốpski :
  Cho bốn số thực a,b,x,y ta có :
  
  Dấu "=" xãy ra khi và chỉ khi ay = bx
  Tổng quát :
  Cho hai bộ số và ta có :

  

  Dấu "=" xãy ra khi và chỉ khi với quy ước rằng nếu mẫu bằng 0 thì tử cũng bằng
  c) Bất đẳng thức cơ bản: Cho hai số dương a,b ta luôn có: 
  Dấu "=" xãy ra khi và chỉ khi a=b

  Các phương pháp cơ bản chứng minh bất đẳng thức :

  Ta thường sử dụng các phương pháp sau

  1. Phương pháp 1: Phương pháp biến đổi tương đương
  Biến đổi tương đương bất đẳng thức cần chứng minh đến một bất đẳng thức đã biết rằng đúng .

  Ví du1ï:
  Chứng minh các bất đẳng thức sau:
  1. với mọi số thực a,b,c
  2. với mọi a,b
  Ví dụ 2:
  Cho hai số a,b thỏa điều kiện a+b , chứng tỏ rằng: 
  Ví dụ 3: Chứng minh rằng nếu x>0 thì

  2. Phương pháp 2: Phương pháp tổng hợp

  Xuất phát từ các bất đẳng thức đúng đã biết dùng suy luận toán học để suy ra điều phải chứng
  minh.

  Ví dụ 1: Cho tam giác ABC có các cạnh a,b,c, chứng minh : 
  Ví dụ 2: Cho x, y
   
  Gửi ý kiến