THỜI GIAN QUÝ HƠN VÀNG

GÓC THƯ GIÃN

TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Hồ Lam Hà)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: B
  Người gửi: Bùi Quang Đông (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:01' 02-02-2012
  Dung lượng: 31.1 MB
  Số lượt tải: 448
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp hôm nay
  Giáo viên thiết kế và dạy : Bùi Quang Đông
  Trường THCS hà huy tập
  Lớp 9A
  Kiểm tra bài cũ:
  - Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?
  - Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa tia sáng truyền từ không khí sang nước và tia sáng truyền từ nước sang không khí?
  Trả lời bài cũ:
  - Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
  Vật lí: tiết 45: bài 41: quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
  I. Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới
  1. Thí nghiệm
  Tấm thuỷ tinh hình bán nguyệt, đĩa gỗ hoặc xốp có chia độ, 3 chiếc đinh ghim.
  * Tiến hành thí nghiệm:
  a) Khi góc tới bằng 450
  - Đặt miếng thuỷ tinh trong suốt lên đĩa chia độ.
  - Xác định pháp tuyến NN` tại điểm I
  - Cắm đinh ghim A ở vị trí sao cho
  AIN = 450
  - Đặt mắt ở phía cạnh cong của miếng thuỷ tinh sao cho khi nhìn qua khe I thấy A.
  Đưa đinh ghim A` tới vị trí sao cho nó che khuất đồng thời cả đinh ghim tại A và khe I.
  - Cắm một đinh ghim tại điểm I
  * Dụng cụ thí nghiệm
  Vật lí: tiết 45: bài 41: quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
  I. Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới
  1. Thí nghiệm
  ? H·y nhËn xÐt ®­êng truyÒn cña tia s¸ng tõ kh«ng khÝ sang thuû tinh, chØ ra tia tíi, tia khóc x¹, gãc tíi, gãc khóc x¹, x¸c ®Þnh ®é lín gãc khóc x¹.
  ? H·y chøng minh ®­êng nèi c¸c c¸c vÞ trÝ A, I, A’ lµ ®­êng truyÒn cña tia s¸ng tõ ch©n ghim A ®Õn m¾t
  900
  450
  A
  I
  A`
  N
  N`
  Ta quan sát từ A` thấy 3 đinh ghim trùng nhau chứng tỏ tia sáng đó truyền từ A đến I và đến A`.
  Tia tới: AI
  Tia khúc xạ: IA`
  Góc tới: AIN = i
  Góc khúc xạ: A`IN` = r
  a) Khi góc tới bằng 450
  r
  i
  Vật lí: tiết 45: bài 41: quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
  I. Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới
  1. Thí nghiệm
  900
  450
  A
  I
  A`
  N
  N`
  ? H·y lµm l¹i thÝ nghiÖm trªn vµ x¸c ®Þnh ®é lín gãc khóc x¹ khi gãc tíi b»ng 600 ; 300 ; 00
  a) Khi góc tới bằng 450
  b) Khi góc tới bằng 600 ; 300 ; 00
  Vật lí: tiết 45: bài 41: quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
  I. Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới
  1. Thí nghiệm
  ? Khi ánh sáng chiếu từ không khí sang các môi trường trong suốt khác có tuân theo quy luật này không?
  3. Kết luận chung
  Khi ánh sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì:
  - Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
  - Góc tới tăng ( giảm) góc khúc xạ cũng tăng ( giảm).
  Vật lí: tiết 45: bài 41: quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
  I. Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới
  Ghi nhớ
  Khi ánh sáng truyền từ không khí sang các môi trường trong suốt rắn, lỏng khác nhau thì:
  - Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
  - Góc tới tăng ( giảm) góc khúc xạ cũng tăng ( giảm).
  Vật lí: tiết 45: bài 41: quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
  I. Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới
  II. Vận dụng
  A
  B
  I
  M
  C3: A là vị trí thật của viên sỏi trong nước. Đặt mắt tại M thì quan sát thấy B là ảnh của A. Hãy vẽ đường truyền của tia sáng từ viên sỏi đến mắt.
  Vật lí: tiết 45: bài 41: quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
  I. Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới
  II. Vận dụng
  C4: Hình bên có:
  SI là tia tới.
  Tia khúc xạ của tia này trùng với một trong các đường IH, IE, IG, IK. Hãy điền dấu mũi tên vào tia khúc xạ đó.
  H
  Vật lí: tiết 45: bài 41: quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
  I. Sự thay đổi góc khúc xạ theo góc tới
  II. Vận dụng
  ? Nếu ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt (1) sang môi trường trong suốt (2) như ta biết nó bị khúc xạ như hình bên: tia tới SI; tia khúc xạ IK. Hỏi nếu tia tới là KI thì tia khúc xạ có là IS không?
  C¸c em häc thuéc phÇn ghi nhí
  §äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt
  Lµm bµi tËp 40-41.1 ®Õn 40-41.3(sbt)
  ChuÈn bÞ bµi 42 : thÊu kÝnh héi tô
  Chúc thầy cô giáo sức khoẻ và hạnh phúc!
  Chúc các em học giỏi!
   
  Gửi ý kiến